1-احساسات سرد زمستان را از بین میبرد
2-از بین بردن گرفتگی و دردهای عضلانی
3-گرمای دلچسب به محیط و بدن میدهد
توضیحات:موم این شمع از موم سویا هستش و بعد از روشن کردن شمع و آب شدن میتوانید موم آب شده را روی بدن ریخته و بعنوان ماساژ بر روی بدن استفاده کنید.

سفارش آنلاین