1- خنک کننده
2-باز کننده سینوس
3-افزایش تمرکز
4-درمان خستگی روحی و روانی
توضیحات:موم این شمع از موم سویا هستش و بعد از روشن کردن شمع و آب شدن میتوانید موم آب شده را روی بدن ریخته و بعنوان ماساژ بر روی بدن استفاده کنید.

سفارش آنلاین