سبد طلایی شماره 2 مورگاریز 285000تومان

 

شامل:

1-ادویه 70گرمی مورگاریز 10عدد
2-شکر قهوه ای 1عدد
3-سیروپ تیزر 2عدد
4-سس تاباسکو 3عدد
5-سس میچلز 1عدد

سفارش آنلاین