سس فلفل سبز تاباسکو به نسبت سس فلفل قرمز از درجه تندی کمتری برخوردار است. و مناسب برای غذا های مکزیکی ،سوپ آوکادو ،انواع برگر،گوشت، مرغ، ماهی(خصوصا قزل‌آلا، سالمون و تن) و سبزیجات و سالاد سزار است.

سفارش آنلاین